Bienvenida de la alcaldesa
Amparo Navarro Bargues - Alcaldessa de Benissanó

El Ayuntamiento de Benissanó presenta esta nueva página web municipal, www.ajuntamentbenissano.es, con el objetivo de crear una herramienta de proximidad con todos los vecinos del municipio, más intuitiva, atractiva y adaptada para tablets, teléfonos móviles y ordenadores personales.

Amparo Navarro Bargues
Alcaldesa de Benissanó

 

PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DE L’ENTORN DELS BB.II.CC. CASTELL, PORTALS, TORRASSES I MURALLA DE BENISSANÓ

PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DE L’ENTORN DELS BB.II.CC. CASTELL, PORTALS, TORRASSES I MURALLA DE BENISSANÓ

00 - Índex i Pròleg. Oct. 2020

01 - Memòria Informativa i Plans d'Informació. Oct. 2020

02 - Documents i Plans d'ordenació. Memòria descriptiva, justificativa i estudis complementaris. Oct. 2020

03 - Normes urbanístiques i de protecció. Oct. 2020

04 - Catàleg de béns i espais protegits. Oct. 2020

05 - Estudi d'integració paisatgística. Nov. 2020 i Plans Estudis d'integració paisatgística. Oct. 2020

06 - Estudi de viabilitat econòmica i memòria de sostenibilitat econòmica. Oct. 2020

07 - Doc. inicial estratègic

08. Annex I. Prospecció estudi arqueològic. Sense datar

09. Resolució d'alcaldia. Oct. 2022