Bienvenida de la alcaldesa
Amparo Navarro Bargues - Alcaldessa de Benissanó

El Ayuntamiento de Benissanó presenta esta nueva página web municipal, www.ajuntamentbenissano.es, con el objetivo de crear una herramienta de proximidad con todos los vecinos del municipio, más intuitiva, atractiva y adaptada para tablets, teléfonos móviles y ordenadores personales.

Amparo Navarro Bargues
Alcaldesa de Benissanó

 

Portal de transparència

Benvinguts i benvingudes al Portal de la Transparència de l’Ajuntament de Benissanó.

El municipi de Benissanó vol convertir-se en un model de transparència i de bon govern en la gestió municipal, per aquest motiu, aquest Ajuntament ha introduït aquest nou apartat de Portal de Transparència en la nova pàgina web municipal.

La informació disponible en aquest portal ha sigut seleccionada tenint en compte tant la Llei Estatal 19/2013, de 9 de desembre, com la Llei Autonòmica 2/2015, de 9 d’abril, de Transparència, Bon Govern, i Participació Ciutadana.

Aquest Portal no està concebut com una foto fixa, sinó que està en permanent canvi per a adaptar-se tant a les sol·licituds d’informació pública fetes pels ciutadans com als canvis normatius.

Les administracions municipals són sens dubte les més pròximes als ciutadans i és per això que hem de donar exemple impulsant accions de govern com aquesta, amb la qual pretenem impulsar una administració més moderna i pròxima a totes les persones.

Des del nostre Ajuntament continuarem treballant per a adequar-nos a la normativa vigent en relació amb la transparència i el bon govern, amb l’objectiu d’ampliar i reforçar la transparència, garantitzant el dret d’accés a la informació relativa a la nostra activitat pública i establint les obligacions de bon govern que hem de complir tots els responsables públics.

Confie que la seua visita al nostre portal de transparència els resulte satisfactòria i l’ajude a conéixer un poc més tota la gestió del nostre municipi.

Amparo Navarro Bargues

Alcaldessa de Benissanó