Bienvenida de la alcaldesa
Amparo Navarro Bargues - Alcaldessa de Benissanó

El Ayuntamiento de Benissanó presenta esta nueva página web municipal, www.ajuntamentbenissano.es, con el objetivo de crear una herramienta de proximidad con todos los vecinos del municipio, más intuitiva, atractiva y adaptada para tablets, teléfonos móviles y ordenadores personales.

Amparo Navarro Bargues
Alcaldesa de Benissanó

 

Subvenció pels serveis del consorci de bomber. Exercici 2021

Subvenció pels serveis del consorci de bomber. Exercici 2021

Subvenció de la Diputació de València per a finançar la cuota pels serveis del consorci de Bombers

La Diputació de València per acord de la Junta de Govern en data 23 de novembre de 2021 (publicat al BOP núm. 236 de 9 de desembre de 2021) ha disposat les subvencions de concesió directa, per a les entitats municipals de menys de 20.000 habitants, corresponents al Consorci Provincial de Bombers.

MUNICIPI: Benissanó. Aportació subvencionada:10.164,95€