Bienvenida de la alcaldesa
Amparo Navarro Bargues - Alcaldessa de Benissanó

El Ayuntamiento de Benissanó presenta esta nueva página web municipal, www.ajuntamentbenissano.es, con el objetivo de crear una herramienta de proximidad con todos los vecinos del municipio, más intuitiva, atractiva y adaptada para tablets, teléfonos móviles y ordenadores personales.

Amparo Navarro Bargues
Alcaldesa de Benissanó

 

Ordenança municipal de l’ocupació del domini públic municipal

Ordenança municipal de l’ocupació del domini públic municipal

El dia 15/04/2021 es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província de València l’aprovació inicial de l’Ordenança municipal de l’ocupació del domini públic municipal en activitats de caràcter popular i festivitats tradicionals valencianes, activitats culturals, lúdiques i artístiques i celebració d’esdeveniments esportius de Benissanó.

A partir de l’endemà a la publicació en el BOP s’inicia el termini d’exposició pública de 30 dies hàbils, durant els quals els interessats poden presentar les reclamacions o al·legacions que estimen oportunes.

Veure l'Ordenança municipal