Bienvenida de la alcaldesa
Amparo Navarro Bargues - Alcaldessa de Benissanó

El Ayuntamiento de Benissanó presenta esta nueva página web municipal, www.ajuntamentbenissano.es, con el objetivo de crear una herramienta de proximidad con todos los vecinos del municipio, más intuitiva, atractiva y adaptada para tablets, teléfonos móviles y ordenadores personales.

Amparo Navarro Bargues
Alcaldesa de Benissanó

 

Convocatòria segon exercici del procés selectiu d’agent de policia local, oferta d’ocupació 2021

Convocatòria segon exercici del procés selectiu d’agent de policia local, oferta d’ocupació 2021

Amb data 22/12/2022 es va publicar en el tauler d’anuncis de la seu electrònica de l’Ajuntament de Benissanó anuncie de qualificacions del primer exercici del procés selectiu d’agent de policia local i convocatòria del segon exercici, que tindrà lloc el pròxim dia 17 de gener de 2023 a les 09.30 hores, a la casa de la joventut de Benissanó, en els termes que s’exposen. El que es publica als efectes oportuns.