Bienvenida de la alcaldesa
Amparo Navarro Bargues - Alcaldessa de Benissanó

El Ayuntamiento de Benissanó presenta esta nueva página web municipal, www.ajuntamentbenissano.es, con el objetivo de crear una herramienta de proximidad con todos los vecinos del municipio, más intuitiva, atractiva y adaptada para tablets, teléfonos móviles y ordenadores personales.

Amparo Navarro Bargues
Alcaldesa de Benissanó

 

Anunci Pla Parèntesi Benissanó 2021

Anunci Pla Parèntesi Benissanó 2021

Amb data 20 d’abril de 2021 s’ha publicat en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en el tauler d’anuncis electrònic de la web municipal, el llistat provisional sobre concessió de les Ajudes Parèntesis Benissanó 2021, concedint-se un termini de 10 dies hàbils, a partir de l’endemà de la publicació, per a  presentar al·legacions o esmenes per part dels sol·licitants.

LLISTAT PROVISIONAL SOBRE CONCESSIÓ DE LES AJUDES PARÈNTESIS BENISSANÓ 2021