Bienvenida de la alcaldesa
Amparo Navarro Bargues - Alcaldessa de Benissanó

El Ayuntamiento de Benissanó presenta esta nueva página web municipal, www.ajuntamentbenissano.es, con el objetivo de crear una herramienta de proximidad con todos los vecinos del municipio, más intuitiva, atractiva y adaptada para tablets, teléfonos móviles y ordenadores personales.

Amparo Navarro Bargues
Alcaldesa de Benissanó

 

Consulta Pública de la Modificació Puntual ANTENES

Consulta Pública de la Modificación Puntual ANTENAS

Consulta Pública de la Modificació Puntual ANTENES

Mitjançant la present es comunica que en aquest Ajuntament s’està tramitant, a l’efecte d’adaptació a la LGTel/2014 Llei 9/2014, l’aprovació d’una Modificació Puntual de la HH.GG. de les NN.SS. de Benissanó::

 

Tipus d’instrument: Modificació Puntual de la HH.GG.
Àmbit: Terme municipal
Instrument que desenvolupa: Article 1.3.3.C. de les Nacions Unides de la HH.GG.
Objecte1: Adaptació de la HH.GG. a la LGTel/2014
Classificació del sòl: Sòl Urbà, Urbanitzable i No Urbanitzable

 

El que es posa de manifest en relació amb l’article 57 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana, perquè es formulen les observacions que s’estimen convenients, durant el termini de quaranta-cinc dies.

La documentació per a la seua consulta es troba en l’Oficina Tècnica Municipal de l’Ajuntament en horari d’atenció al públic general.