Bienvenida de la alcaldesa
Amparo Navarro Bargues - Alcaldessa de Benissanó

El Ayuntamiento de Benissanó presenta esta nueva página web municipal, www.ajuntamentbenissano.es, con el objetivo de crear una herramienta de proximidad con todos los vecinos del municipio, más intuitiva, atractiva y adaptada para tablets, teléfonos móviles y ordenadores personales.

Amparo Navarro Bargues
Alcaldesa de Benissanó

 

Pressupostos participatius 2020

Pressupostos participatius 2020

L’Ajuntament de Benissanó, com a part del compromís del govern municipal d’incrementar la col·laboració i la participació de la ciutadania en la presa de decisions sobre la gestió municipal, posa a l’abast de les veïnes i els veïns d’aquest municipi l’oportunitat d’involucrar-se en la presa de decisions sobre projectes d’aquesta institució amb capacitat de decisió.

Aquest procés consultiu pretén aproximar, des de la corresponsabilitat, a les veïnes i els veïns del municipi en la gestió pública, ja que el seu coneixement del municipi en el qual viuen és imprescindible per a millorar la vida del nostre poble.

Presupuestos participativos 2020

¿Que és Consulta Ciutadana de pressupostos participatius?

 

La Consulta Ciutadana de pressupostos participatius és un mecanisme de participació ciutadana que permet a les veïnes i als veïns de Benissanó involucrar-se en la presa de decisions respecte de l’execució d’una part del pressupost municipal destinat a realitzar inversions, invitant a participar en la gestió municipal a l’hora de definir la destinació d’una part dels recursos públics municipals.

Primera fase: Informació del procés dels Presupostos participatius

 

L’ajuntament, a través de la Regidoria d’Infraestructures, Hisenda i Participació Ciutadana, donarà a conéixer el contingut dels pressupostos participatius per al present exercici i dels mecanismes per a la seua participació. Aquesta regidoria coordinarà tot el procés consultiu i serà la garant de la neutralitat i efectivitat corresponent.

Segona fase: Votació de les propostes presentades

 

Qui pot votar?

Les persones majors de 16 anys (o que els complisquen abans de l’1 de gener de 2020) empadronades a Benissanó.

Quan puc votar?

De forma telemàtica es podrà votar des de les 00:00h del dilluns 2 de desembre fins a les 23:59:59h del dijous 19 de desembre.

On es realitzen les votacions?

Les votacions es podran fer per via telemàtica a través de la web municipal: www.ajuntamentbenissano.es/ o bé de forma presencial en les oficines de l’ajuntament en horari d’atenció al públic.

Puc votar més d’una vegada?

No, només s’admet un vot per persona. Abans de comptar els vots es comprovarà informàticament aquest extrem. Si es detecta que una persona ha votat més d’una vegada, s’anul·laran totes les paperetes amb el mateix DNI.

Quantes propostes es poden votar?

Només es podrà votar una de les tres propostes.

Tercera fase: Publicació dels resultats

 

Els resultats de les votacions es publicaran a la web municipal i a les xarxes socials de l’ajuntament.

Quarta fase: Execució de la proposta escollida

 

Una vegada votades les propostes, la regidoria d’Infraestructures, Hisenda i Participació ciutadana serà l’encarregada de portar endavant les actuacions de l’execució de la proposta aprovada, que s’haurà de realitzar en l’any 2020.

Compromís del Gobern Municipal

 

Dins del pressupost municipal destinat a inversions per a l’exercici 2020 de l’Ajuntament de Benissanó, amb l’objecte d’incorporar la participació proactiva de la ciutadania en la presa de decisions sobre polítiques públiques, s’hi proposa que la destinació d’una part a aprovar en el pressupost municipal de l’aplicació pressupostària destinada a inversions, siga decidit de forma consultiva i vinculant amb les veïnes i els veïns del municipi, destinant en el capítol d’inversions un màxim de 20.000 euros dels pressuposts municipals de 2020.

El govern municipal, que ha pres la decisió d’aprovar que una part de l’aplicació pressupostària d’inversions siga executada de forma consultiva amb la ciutadania, es compromet a portar a terme l’execució de l’esmentada despesa, tenint en compte els resultats d’aquesta Consulta Ciutadana.

Per tant, els compromisos es concreten en:

  • Informar i assessorar sobre tot el procés de Consulta Ciutadana de pressupostos participatius.
  • Informar sobre com votar les propostes presentades
  • Informar del resultat de la Consulta Ciutadana/li>
  • Iniciar l’execució de la proposta seleccionada durant l’any 2020.
  • Facilitar el seguiment de l’execució de la proposta.
  • Escoltar l’opinió de la ciutadania sobre aquest procés participatiu i demanar la seua opinió sobre com millorar-lo.